Usnesení  č.  85/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (pohyb osob na území ČR)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 15.03.2020 Účinnost od: 16.03.2020 Zrušeno: 24.03.2020
Uveřejněno v č. 35/2020 Sbírky zákonů na straně 860

Pozn.: Usnesení vlády č. 215/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 126/2020 Sb.