Usnesení  č.  86/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zákaz čerpání dovolené pro lékaře a farmaceuty)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Lékaři a dentisti.;Lékárníci. Farmaceuti.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 15.03.2020 Účinnost od: 16.03.2020 Zrušeno: 24.03.2020
Uveřejněno v č. 35/2020 Sbírky zákonů na straně 862

Pozn.: Usnesení vlády č. 216/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 125/2020 Sb.