Usnesení  č.  88/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (odklad hlasování v doplňovacích volbách do Senátu)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Senát.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 15.03.2020 Účinnost od: 15.03.2020
Uveřejněno v č. 35/2020 Sbírky zákonů na straně 865

Pozn.: Usnesení vlády č. 218/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.