Usnesení  č.  89/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zajištění péče o děti ve věku od 3 do 10 let)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 15.03.2020 Účinnost od: 17.03.2020 Zrušeno: 18.05.2020
Uveřejněno v č. 35/2020 Sbírky zákonů na straně 866

Pozn.: Usnesení vlády č. 219/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu.