Usnesení  č.  90/2020 Sb.
Vlády České republiky
k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;
Schváleno (Vydáno): 15.03.2020 Účinnost od: 15.03.2020 Zrušeno: 09.04.2020
Uveřejněno v č. 35/2020 Sbírky zákonů na straně 867

Pozn.: Usnesení vlády č. 220/2020. Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19.
zrušeno 158/2020 Sb.