Sdělení  č.  91/2020 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Oblasti úpravy:
Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.;
Schváleno (Vydáno): 28.02.2020 Účinnost od: 17.03.2020
Uveřejněno v č. 36/2020 Sbírky zákonů na straně 874