Sdělení  č.  94/2020 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci
Oblasti úpravy:
Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 09.03.2020 Účinnost od: 17.03.2020
Uveřejněno v č. 36/2020 Sbírky zákonů na straně 878