Sdělení  č.  11/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 12. prosince 2019 pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 14/19)
Oblasti úpravy:
Autorské osvědčení a patent. Patentové právo.;Evropský patent. Evropská patentová přihláška.;Ochrana práv k vynálezům.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 12.12.2019 Účinnost od: 01.04.2020
Uveřejněno v č. 8/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 178