Usnesení  č.  96/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (prodej textilu a galanterie, servis elektroniky)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Prodej v obchodě.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 16.03.2020 Účinnost od: 16.03.2020 Zrušeno: 24.03.2020
Uveřejněno v č. 37/2020 Sbírky zákonů na straně 882

Pozn.: Usnesení vlády č. 238/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 127/2020 Sb.