Usnesení  č.  99/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (cizinci - poskytování ubytovacích služeb, krizová opatření)
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 16.03.2020 Účinnost od: 16.03.2020 Zrušeno: 24.03.2020
Uveřejněno v č. 37/2020 Sbírky zákonů na straně 886

Pozn.: Usnesení vlády č. 241/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 127/2020 Sb.