Sdělení  č.  RS03/2020
Ministerstva vnitra
o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., a v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb.
Schváleno (Vydáno): 16.03.2020 Účinnost od: 16.03.2020
Uveřejněno v č. 37/2020 Sbírky zákonů na straně 887