Opatření  č.  MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN
Ministerstva zdravotnictví
opatření obecné povahy - omezení provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;
Schváleno (Vydáno): 16.03.2020 Účinnost od: 17.03.2020 Zrušeno: 18.05.2020
Uveřejněno v č. 0/2020 Ministerstva zdravotnictví

Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno MZDR 12066/2020-2/MIN/KAN