Sdělení  č.  101/2020 Sb.
Ministerstva financí
, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, CPI %
Oblasti úpravy:
Státní dluhopisy.;
Schváleno (Vydáno): 06.03.2020 Účinnost od: 18.03.2020
Uveřejněno v č. 38/2020 Sbírky zákonů na straně 908