Sdělení  č.  102/2020 Sb.
Ministerstva financí
, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, 1,30 %
Oblasti úpravy:
Státní dluhopisy.;
Schváleno (Vydáno): 06.03.2020 Účinnost od: 18.03.2020
Uveřejněno v č. 38/2020 Sbírky zákonů na straně 918