Nařízení  č.  103/2020 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
Oblasti úpravy:
Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Státní kontrola.;
Schváleno (Vydáno): 02.03.2020 Účinnost od: 01.04.2020
Uveřejněno v č. 39/2020 Sbírky zákonů na straně 930