Usnesení  č.  105/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zákaz jiné výdělečné činnosti pro příslušníky bezpečnostních sborů)
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 17.03.2020 Účinnost od: 18.03.2020
Uveřejněno v č. 40/2020 Sbírky zákonů na straně 947

Pozn.: Usnesení vlády č. 243/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.