Usnesení  č.  106/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (povinné ochranné prostředky dýchacích cest, nařízení pro pendlery)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 18.03.2020 Účinnost od: 19.03.2020
Uveřejněno v č. 41/2020 Sbírky zákonů na straně 954

Pozn.: Usnesení vlády č. 247/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.