Sdělení  č.  RS04/2020
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném v částce 37/2020 Sb.
Schváleno (Vydáno): 18.03.2020 Účinnost od: 18.03.2020
Uveřejněno v č. 41/2020 Sbírky zákonů na straně 957