Usnesení  č.  110/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (realitní zprostředkování a činnost účetních poradců)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 19.03.2020 Účinnost od: 19.03.2020 Zrušeno: 24.03.2020
Uveřejněno v č. 42/2020 Sbírky zákonů na straně 963

Pozn.: Usnesení vlády č. 264/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 127/2020 Sb.