Usnesení  č.  111/2020 Sb.
Vlády České republiky
o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 19.03.2020 Účinnost od: 20.03.2020
Uveřejněno v č. 42/2020 Sbírky zákonů na straně 964

Pozn.: Usnesení vlády č. 266/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.