Zákon  č.  113/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
BYDLENÍ. BYTY.;FINANCOVÁNÍ.;Fondy.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;
Schváleno (Vydáno): 03.03.2020 Účinnost od: 01.06.2020
Uveřejněno v č. 43/2020 Sbírky zákonů na straně 970