Zákon  č.  114/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
Trestný čin.;Ochrana zvířat.;
Schváleno (Vydáno): 03.03.2020 Účinnost od: 01.06.2020
Uveřejněno v č. 43/2020 Sbírky zákonů na straně 975