Zákon  č.  115/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
SILNIČNÍ DOPRAVA.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Silniční přeprava osob a zavazadel.;Taxislužba.;
Schváleno (Vydáno): 04.03.2020 Účinnost od: 01.07.2020
Uveřejněno v č. 43/2020 Sbírky zákonů na straně 979