Zákon  č.  116/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
Oblasti úpravy:
Ochrana zdravých životních podmínek (očkování, dezinfekce, deratizace).;
Schváleno (Vydáno): 04.03.2020 Účinnost od: 08.04.2020
Uveřejněno v č. 43/2020 Sbírky zákonů na straně 991