Zákon  č.  117/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
Cestovní ruch. Cestovní kanceláře.;Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.;Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.;
Schváleno (Vydáno): 04.03.2020 Účinnost od: 01.11.2020
Uveřejněno v č. 43/2020 Sbírky zákonů na straně 994

Pozn.: Ustanovení čl. II bodu 4 (§ 12 odst. 2) nabývá účinnosti 1.1.2021.