Zákon  č.  118/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;Státní kontrola.;Národní majetek. Vlastnictví státu. Vlastnictví krajů a obcí. Majetek.;Právo hospodaření s národním majetkem. Správa národního majetku.;Převody vlastnictví a práva hospodaření.;Odpovědnost státu za protiprávní jednání a za škodu.;
Schváleno (Vydáno): 03.03.2020 Účinnost od: 01.04.2020
Uveřejněno v č. 43/2020 Sbírky zákonů na straně 999