Zákon  č.  119/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
Oblasti úpravy:
CENNÉ PAPÍRY.;Kapitálový trh.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 10.03.2020 Účinnost od: 01.04.2020
Uveřejněno v č. 43/2020 Sbírky zákonů na straně 1001

Pozn.: Ustanovení částí páté a sedmé nabývají účinnosti 1.4.2020. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.5.2020.