Nařízení  č.  121/2020 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Vyhrazená elektrická zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 09.03.2020 Účinnost od: 01.05.2020
Uveřejněno v č. 44/2020 Sbírky zákonů na straně 1035