Sdělení  č.  12/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve vojenském letectví
Oblasti úpravy:
Polsko. Polská republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o spolupráci ve vojenských záležitostech.;
Schváleno (Vydáno): 28.08.2019 Účinnost od: 16.02.2020
Uveřejněno v č. 9/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 186