Sdělení  č.  13/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě
Oblasti úpravy:
Rozvoj informačních systémů.;Trestný čin.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 05.07.2019 Účinnost od: 05.07.2019
Uveřejněno v č. 9/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 205