Usnesení  č.  122/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (územní samosprávné celky)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 23.03.2020 Účinnost od: 24.03.2020 Zrušeno: 07.04.2020
Uveřejněno v č. 45/2020 Sbírky zákonů na straně 1042

Pozn.: Usnesení vlády č. 274/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 151/2020 Sb.