Usnesení  č.  124/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let)
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 23.03.2020 Účinnost od: 23.03.2020
Uveřejněno v č. 45/2020 Sbírky zákonů na straně 1044

Pozn.: Usnesení vlády č. 276/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.