Usnesení  č.  125/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zákaz čerpání dovolené ve zdravotnictví)
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 23.03.2020 Účinnost od: 24.03.2020 Zrušeno: 10.04.2020
Uveřejněno v č. 45/2020 Sbírky zákonů na straně 1045

Pozn.: Usnesení vlády č. 278/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 157/2020 Sb.