Usnesení  č.  126/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (prodloužení omezení volného pohybu osob)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 23.03.2020 Účinnost od: 24.03.2020 Zrušeno: 18.05.2020
Uveřejněno v č. 45/2020 Sbírky zákonů na straně 1046

Pozn.: Usnesení vlády č. 279/2020. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.