Usnesení  č.  127/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb, zdravotní průkaz...)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 23.03.2020 Účinnost od: 24.03.2020
Uveřejněno v č. 45/2020 Sbírky zákonů na straně 1047

Pozn.: Usnesení vlády č. 280/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.