Usnesení  č.  128/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (výjimka pro přeshraniční pracovníky)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 23.03.2020 Účinnost od: 23.03.2020 Zrušeno: 31.03.2020
Uveřejněno v č. 45/2020 Sbírky zákonů na straně 1049

Pozn.: Usnesení vlády č. 281/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 142/2020 Sb.