Usnesení  č.  130/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek)
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 26.03.2020 Účinnost od: 26.03.2020
Uveřejněno v č. 47/2020 Sbírky zákonů na straně 1066

Pozn.: Usnesení vlády č. 305/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.