Usnesení  č.  132/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (výjimka pro přeshraniční pracovníky)
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 26.03.2020 Účinnost od: 26.03.2020 Zrušeno: 27.04.2020
Uveřejněno v č. 47/2020 Sbírky zákonů na straně 1068

Pozn.: Usnesení vlády č. 310/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 193/2020 Sb.