Zákon  č.  133/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 25.03.2020 Účinnost od: 27.03.2020
Uveřejněno v č. 48/2020 Sbírky zákonů na straně 1074

Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19.