Zákon  č.  134/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 25.03.2020 Účinnost od: 27.03.2020
Uveřejněno v č. 48/2020 Sbírky zákonů na straně 1076

Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19.