Zákon  č.  135/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
Oblasti úpravy:
Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;
Schváleno (Vydáno): 25.03.2020 Účinnost od: 27.03.2020
Uveřejněno v č. 48/2020 Sbírky zákonů na straně 1078

Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19.