Zákon  č.  137/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Oblasti úpravy:
Evidence tržeb. Elektronická evidence tržeb.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 25.03.2020 Účinnost od: 27.03.2020
Uveřejněno v č. 48/2020 Sbírky zákonů na straně 1086

Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19.