Vyhláška  č.  139/2020 Sb.
Ministerstva obrany
o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 30.03.2020 Účinnost od: 30.03.2020
Uveřejněno v č. 50/2020 Sbírky zákonů na straně 1154

Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19.