Usnesení  č.  140/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zaměstnanci subjektů kritické infrastruktury)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 30.03.2020 Účinnost od: 30.03.2020
Uveřejněno v č. 51/2020 Sbírky zákonů na straně 1162

Pozn.: Usnesení vlády č. 332/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.