Usnesení  č.  141/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (nasazení vojáků v činné službě)
Oblasti úpravy:
Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 30.03.2020 Účinnost od: 30.03.2020
Uveřejněno v č. 51/2020 Sbírky zákonů na straně 1165

Pozn.: Usnesení vlády č. 333/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.