Sdělení  č.  14/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se vyhlašuje Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé
Oblasti úpravy:
EVROPSKÁ UNIE (EU). ZÁPADOEVROPSKÁ UNIE.;Kazašská republika. Republika Kazachstán.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 21.12.2015 Účinnost od: 01.03.2020
Uveřejněno v č. 10/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 210