Usnesení  č.  143/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zóny placeného stání)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 31.03.2020 Účinnost od: 02.04.2020 Zrušeno: 28.04.2020
Uveřejněno v č. 52/2020 Sbírky zákonů na straně 1178

Pozn.: Usnesení vlády č. 352/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 213/2020 Sb.