Usnesení  č.  144/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (přednostní zásobování Ministerstva vnitra)
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 01.04.2020 Účinnost od: 01.04.2020 Zrušeno: 18.05.2020
Uveřejněno v č. 53/2020 Sbírky zákonů na straně 1186

Pozn.: Usnesení vlády č. 369/2020. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.