Usnesení  č.  145/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (subjekty kritické infrastruktury)
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 01.04.2020 Účinnost od: 02.04.2020
Uveřejněno v č. 53/2020 Sbírky zákonů na straně 1187

Pozn.: Usnesení vlády č. 377/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.