Sdělení  č.  147/2020 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Průměrný výdělek.;Cizinecký režim.;Právní postavení cizinců.;
Schváleno (Vydáno): 29.03.2020 Účinnost od: 01.05.2020 Zrušeno: 01.05.2021
Uveřejněno v č. 54/2020 Sbírky zákonů na straně 1220